Praca w biurze rachunkowym

Biuro rachunkowe – co to takiego?

Zastanawiasz się nad zatrudnieniem w biurze rachunkowym? Sprawdź najpierw dokładnie na czym polega praca w biurze rachunkowym!

Biuro rachunkowe jest podmiotem prowadzącym własną działalność gospodarczą. Swoje usługi świadczy:

 • osobom fizycznym,
 • przedsiębiorstwom,
 • instytucjom,
 • innym podmiotom gospodarczym.

 

Logo Everte
Biuro rachunkowe w Lublinie

 

Do świadczonych usług biura rachunkowego zaliczają się między innymi:

 • obsługa finansowa oraz księgowa wszelkich form ewidencji danej działalności gospodarczej,
 • reprezentowanie klienta w instytucjach oraz urzędach, na prośbę klienta,
 • sporządzenie, przygotowywanie wniosków kredytowych, (stosunek ekonomiczny pomiędzy bankiem – kredytodawcą, a klientem – kredytobiorcą),
 • obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne,
 • doradztwo w zakresie podatków,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, o danym profilu, świadczących usługach, (zarobkowa działalność wytwórcza),
 • rozliczanie podatku VAT, (podatek od wartości, obciążający nabywcę towaru, jest wliczony w cenę zakupu),
 • obsługa kadrowa oraz płacowa,
 • doradztwo przy opracowaniu zakładowych planów kont, (prowadzenia ksiąg rachunkowych danej działalności gospodarczej, księgowości głównej oraz księgowości pomocniczej oraz zasad przyjętych w klasyfikacji zdarzeń).

Biuro rachunkowe może prowadzić osoba, podmiot prowadzący własną działalność gospodarczą, spełniająca określone warunki:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo publiczne, w tym także przestępstwo skarbowe,
 • posiadająca ważne, obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody, w związku z prowadzoną przez siebie działalnościom gospodarczą,
 • posiadająca wyższe wykształcenie magistrackie lub ekonomicznym o specjalności rachunkowość (wyższy kierunek ekonomiczny),
 • posiadająca minimum trzyletnią praktykę w księgowości, w usługach prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • posiadająca dokument potwierdzający egzamin sprawdzający kwalifikację, do uzyskania certyfikatu księgowego.

Rzetelne, profesjonalne, solidne biuro rachunkowe to podmiot prowadzenia działalności gospodarczej, w którym pracują doświadczone osoby, z wieloletnim doświadczeniem. Jest to biuro, które zapewnia fachową obsługę klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, instytucji oraz innych podmiotów gospodarczych. Jest to biuro, które w sposób rzetelny, sumienny,m terminowy, profesjonalny, solidny podchodzi do powierzonych mu obowiązków. Jest to działalność gospodarcza, która musi cieszyć się dobrą renomą, niekaralnościom oraz nieposzlakowaną opinią. Jest to firma, która świadczy kompleksowe usługi z zakresu, księgowości, rachunkowości, kadr oraz płac.