Biznes plan – dlaczego jest konieczny?

Żeby skutecznie zrealizować biznesowe założenia naszej nowo założonej firmy nieodzownym dokumentem jest szczegółowy i dopracowany biznes plan. Jest on tym bardziej konieczny, jeśli nasze plany wymagają dużego nakładu środków finansowych i będziemy zmuszeni pozyskać kapitał od inwestorów lub instytucji bankowych.

Głównym celem tego dokumentu jest w takim przypadku przekonanie potencjalnych inwestorów lub instytucji, do których zwrócimy się o fundusze, że nasz pomysł jest przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, i że jego realizacja zagwarantuje im zwrot zainwestowanych środków z nawiązką.

biznes plan

Biznes plan jest narzędziem niezwykle przydatnym także firmie, która go sporządza, ponieważ pozwala spojrzeć na przedsięwzięcie zarówno całościowo jak i przeanalizować kolejne etapy realizacji celu. Umożliwia także obiektywną ocenę szansy powodzenia przyjętych założeń.  Biznes plan jest źródłem informacji niezbędnych do organizacji wewnętrznej pracy firmy, narzędziem planowania oraz kontroli wyników osiągniętych przez przedsiębiorstwo. Pomaga on także zweryfikować nasze pomysły, uzyskać wsparcie finansowe dla projektów oraz skutecznie zarządzać firmą.

Tworząc biznes plan należy używać zrozumiałego i przejrzystego języka, pamiętając, że będą go czytać także osoby nie znające się na branży w której działa nasza firma. Nie powinno się też używać fachowego słownictwa i specjalistycznych pojęć, gdyż może to zniechęcić czytającego do przebrnięcia przez cały biznes plan.

Nasz biznes plan musi zawierać także wiarygodne dane, które nie są przeszacowane. W końcu na nich opierać się będą banki i instytucje finansujące nasze przedsięwzięcie. Tworzenie biznesplanu to nie sztuka dla sztuki. Powinniśmy podejść do tego z zaangażowaniem, ponieważ dokument ten może przesądzić o przyszłości naszej firmy.