Tag: integracje systemów informatycznych

Wyposaż swoją firmę w solidną stronę internernetową

Innowacyjne, nieustannie rozwijające się technologie informacyjno-komunikacyjne wpisały się na stałe w codzienne życie ludzi, ale również w działalność przedsiębiorstw. Obecnie nikt z nas nie potrafi wyobrazić sobie życia bez dostępu do Internetu, a działalność gospodarcza bez niego właściwie nie ma szans rozwoju. Współcześnie konieczne stało się posiadanie przez firmy własnych stron internetowych, prowadzenie kampanii reklamowych w sieci oraz stały kontakt mailowy z klientami.
Aby przedsiębiorstwo mogło w ogóle pojawić się w Internecie i być tam widoczne dla ewentualnych klientów, niezbędne jest wykonanie szeregu działań i zabiegów. Wszystkie te działania łączy wspólna nazwa: marketing internetowy.

Marketing internetowy skupia się w głównej mierze na badaniu potrzeb klienta, który poprzez wpisanie w wyszukiwarce internetowej określonej frazy informuje o swoich preferencjach i potrzebach. Dzięki wyszukiwarce trafia na strony internetowe producentów, które są w stanie najlepiej zaspokoić jego potrzeby. Zanczna część sfinalizowanych transakcji handlowych rozpoczyna się właśnie od wyszukiwarek internetowych.
Kluczem do zjednania sobie jak największej grupy klientów w Internecie jest posiadanie nowoczesnej i bogatej w treść strony internetowej. Strony internetowe przedsiębiorstw nastawionych na sprzedaż towarów i usług przez Internet powinny być zoptymalizowane pod kontem SEO oraz zbudowane na nowoczesnym oprogramowaniu, a także wyróżniać się przejrzystością oraz dobrym i szybkim hostingiem.
Posiadanie dobrej strony www to niestety nie wszystko. Samo jej istnienie jest bezużyteczne, jeśli hipotetyczni klienci nie będą w stanie jej odnaleźć. Aby była ona widoczna w sieci należy podjąć szereg działań służących jej wypozycjonowaniu, czyli ukazaniu się w pierwszych wynikach wyszukiwarki. Do działań tych należą: linki sponsorowane, reklama kontekstowa, pozycjonowanie w wynikach wyszukiwarki i mapkach Google. W zależności od aktualnej pozycji strony w sieci i efektów jakie przedsiębiorstwo chce osiągnąć, należy wybrać odpowiednie narzędzie pozycjonowania.

Wyjątkową właściwością Internetu, bardzo cenną z punktu widzenia marketingu, jest łatwość gromadzenia informacji oraz szybka komunikacja, co pozwala otworzyć się firmie na nowych klientów, do których jej oferta wcześniej nie mogła dotrzeć. W odróżnieniu od prasy, radia czy telewizji, Internet daje możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem, co pozwala nie tylko na zapoznanie się z kompletną ofertą firmy, ale także na złożenie zamówienia i dokonanie płatności elektronicznej. Bardzo ważną rzeczą jest także dbałość o wiarygodność przedsiębiorstwa w cyberprzestrzeni, co oznacza szybką reakcję na zapytania klientów, bieżącą aktualizację strony oraz przedstawianie oferty zgodnej z rzeczywistością. W budowaniu zaufania do marki wśród użytkowników Internetu bardzo przydatne okazały się popularne od kilku lat portale społecznościowe. Odznaczają się one głównie dużym zasięgiem i oferują dostęp do informacji na temat użytkowników jak np. wiek, zainteresowania itp. Na tego typu portalach firma ma możliwość utworzenia własnego profilu, gdzie może umieszczać informacje na temat swojej działalności, linki do oferowanych produktów lub usług, spotów reklamowych i tym podobne. Każdy użytkownik może przyłączyć sie do profilu przedsiębiorstwa i śledzić jego ofertę oraz działalność. Ciekawe jest to, że stworzenie profilu na portalu społecznościowym jest bezpłatne, co oznacza, że firma nie ponosi kosztów za przyciąganie w ten sposób nowych klientów.

W dobrze zorganizowanych i rozwijających się przedsiębiorstwach często niezbędne staje się wprowadzenie kilku systemów informatycznych, których główną funkcją jest wsparcie zatrudnionych tam pracowników i usystematyzowanie pracy. Mogą to być systemy do prowadzenia księgowości, do obsługi magazynu itp. Wszystkie te oprogramowania zazwyczaj są odmienne i posiadają rozmaite możliwości. Aby wszystkie one mogły ze sobą współdziałać i korzystać np. z tej samej bazy danych bądź wymieniać dane między sobą, nieodzowna jest integracja systemów informatycznych. Należy podkreślić, że nie wszystkie systemy pozwalają na zintegrowanie ich z innymi systemami, ale zdecydowana większość tak. Wszystko zależy od programów, na których pracuje przedsiębiorstwo. Integrację systemów możemy podzielić na jednostronną i dwustronną. Mając do czynienia z bardzo skomplikowanymi programami informatycznymi stosuje się integrację jednostronną. Dane są wtedy przekazywane z jednego programu, który wysyła dane, do drugiego, który je odbiera. Czynność powrotna jest niemożliwa, jednak taki rodzaj integracji dla mnóstwa firm jest wystarczający. Integracja dwustronna to kompleksowe połączenie systemów informatycznych. Dane mogą wtedy płynąć we wszystkich kierunkach, a funkcjonalność łączonych systemów wielokrotnie wzrasta. Przedsiębiorstwo przed dokonaniem wyboru co do rodzaju połączenia musi uwzględnić kilka czynników. Głównym jest koszt wykonania połączenia, drugim – przydatność zastosowanego rozwiązania, ostatnim – możliwości posiadanego oprogramowania. Bez względu na wybór rodzaju integracji, daje ona mnóstwo korzyści, które są dostrzegalne w krótkim odstępie czasu.
W ostatnich latach świadomość konieczności posiadania wartościowej reprezentacji w sieci wśród posiadaczy firm znacząco wzrosła. Rośnie też poziom ich informatyzacji i zastosowania nowoczesnych technologii systemowych i informatycznych. To wielka zmiana dla przedsiębiorstw, ale także nieprawdopodobnych możliwości, które mogą udynamicznić rozwój firm i wygenerować ogromne przychody.