Tag: sprzedaż luster drogowych

Sprzedaż luster drogowych, znaków i blokad parkingowych

W Polsce z roku na rok zwiększa się liczba nowych posiadaczy prawa jazdy. Ogromna część nastolatków z utęsknieniem oczekuje na ukończenie osiemnastu lat, aby wreszcie móc przystąpić do egzaminu i otrzymać upragniony dokument. Nie należy się temu dziwić, gdyż posiadanie prawa jazdy daje poczucie niezależności, wolności, o wygodzie nie wspominając. Wystarczy odpalić samochód i można wyruszyć dokądkolwiek się zechce. Niestety niektórym kierowcom brakuje wyobraźni, a statystyki wypadków drogowych są nieubłagane. Częstą ich przyczyną, pomijając oczywiście prowadzenie po spożyciu alkoholu i zbyt szybką jazdę, jest niestosowanie się do znaków drogowych. Zdarza się niezwykle często, że w naszych miejscach zamieszkania jeździmy „na pamięć”, w ogóle nie zwracając uwagi na znaki drogowe. Dobrze wiemy, gdzie mamy pierwszeństwo, które ulice są jednokierunkowe, gdzie  musimy obowiązkowo skręcić, gdzie jest zakaz zawracania.

Nasze logiczne myślenie jeszcze bardziej  wyłączają coraz bardziej popularne bezkolizyjne skrzyżowania, zaopatrzone w system inteligentnej sygnalizacji drogowej. Trudności zaczynają  się w momencie, gdy następuje zmiana organizacji ruchu lub w czasie awarii prądu. W chwili, w której przestaje działać połowa sygnalizatorów w mieście, wielu kierowców ogarnia amok. Nagle okazuje się, że trzeba spojrzeć na znaki i we właściwej kolejności pokonać skrzyżowanie, co nie dla wszystkich jest takie jasne i proste. W wielkich miastach na ogromnych skrzyżowaniach sprawy mają się jeszcze gorzej. Niestety problem stanowią nie tylko nierozsądni kierowcy, ale również nieczytelne oznakowanie ulic. Mnóstwo jest w Polsce miejsc, gdzie na 200 metrach drogi postawiono kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt znaków. Czytelność i przejrzystość oznakowania komplikują również jaskrawe i kolorowe reklamy oraz billboardy. Do powstawania wypadków i kolizji drogowych przyczyniają się także przypadki (aczkolwiek rzadkie) nieprawidłowego oznakowania dróg przez ich zarządców.  Polskie prawo określa cztery kategorie dróg: autostrady i drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Organami odpowiedzialnymi za ich utrzymanie w stanie umożliwiającym bezpieczne korzystanie oraz właściwe oznakowanie są odpowiednio: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, samorząd województwa, powiatu i gminy. Oprócz wymienionych wyżej istnieje jeszcze jeden rodzaj dróg – są to drogi wewnętrzne. Za ich utrzymanie i oznakowanie odpowiadają właściciele terenu, na którym się one znajdują.


Wyróżniamy dwa rodzaje oznakowania drogi: pionowe i poziome. Do oznakowań pionowych zaliczają się znaki drogowe i lustra drogowe. Funkcją znaków jest nakazanie lub zakazanie określonych zachowań użytkownikowi drogi oraz informowanie o sytuacji na danym odcinku drogi, a także o możliwości wystąpienia domniemanego zagrożenia. Znaki nie mogą znajdować się w przypadkowym miejscu. Ich lokalizacja musi bezwzględnie wynikać z obiektywnych potrzeb występujących na danym odcinku drogi. Ponadto potrzeby te muszą wynikać z sytuacji występujących w rzeczywistości, a nie potencjalnych lub przyszłych. Oznakowanie musi być adekwatne do sytuacji na drodze, a znaki o nieaktualnej treści powinny być jak najszybciej usunięte przez zarządcę drogi. Oprócz wymogu prawidłowego ustawiania znaków na drogach, zarządca jest zmuszony do zapewnienia widoczności tych znaków, dającej użytkownikom drogi możliwość odpowiednio wczesnego ich zauważenia. Stan techniczny znaków musi być bardzo dobry, aby przekaz na nich zamieszczony był dla wszystkich jasny i czytelny.
Oznakowanie poziome to oznakowanie umieszczone na nawierzchni drogi. W tym przypadku również występuje obowiązek aktualności oznakowania w stosunku do sytuacji na drodze. Największym problemem w tego typu oznakowaniu jest jego słaba widoczność i szybkie ścieranie się. Dotyczy to w głównej mierze przejść dla pieszych, linii dzielącej jezdnię na pasy ruchu, a także linii krawędziowych drogi. Błędów w tego typu oznaczeniach jest o wiele mniej niż w oznakowaniu pionowym, jednak ważne jest, aby zarządca drogi zadbał o jego widoczność i czytelność także podczas słabych warunków atmosferycznych.
Chcąc utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa na zarządzanych przez siebie drogach, ich administratorzy mają obowiązek na bieżąco wymieniać nieczytelne bądź uszkodzone znaki drogowe. Wiąże się to z koniecznością ich zakupu w renomowanych sklepach, gdzie sprzedaje się poprawnie wykonane, solidne i czytelne znaki drogowe. Sklep, który oferuje tego typu produkty to EcoRail-Garden Kolejowe Znaki Drogowe Tarcze i Wskaźniki z Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa. Firma oferuje nie tylko sprzedaż znaków drogowych, ale także blokady parkingowe, lustra drogowe, lustra sklepowe, lustra sferyczne oraz lustra kuliste. Oferta firmy jest przedstawiona na stronie prowadzonego przez nią sklepu internetowego www.e-znaki.pl. Firmę cechuje niezawodność, terminowość, a także rewelacyjna opinia w branży drogowej. Każdy znak drogowy czy blokada parkingowa, to produkty wysokiej jakości. W ofercie sklepu dodatkowo widnieje sprzedaż luster drogowych i sklepowych, a asortyment jest na bieżąco uzupełniany o nowe produkty. To najbogatsza oferta dla wszystkich zarządców dróg.